Stepping Up

Stepping Up gericht op GEMAK, RESULTAAT en OVERZICHT.

Stepping Up staat voor een doeltreffende aanpak. Herldere instructielessen worden afgewisseld met onderdelen waarmee uw leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. De methode kent een logische opbouw, die met weinig voorbereidingstijd kan worden ingezet.

Stepping Up past binnen de beperkte roosterruimte die basisscholen voor Engels beschikbaar hebben. De focus ligt op de vier ERK-vaardigheden. Het niveau gaat richting A2. De flexibiliteit van de methode maakt dat differentiëren op meerdere niveaus mogelijk is. Dit zorgt voor een naadloze aansluiting op het voortgezet onderwijs.

De methode kort samengevat:
- Geschikt voor alle groepen van het basisonderwijs
- Sluit aan op alle gangbare vo-methodes zowel wat betreft de lesstof als de manier van lesgeven
- Alle vier de ERK-taalvaardigheden komen aan bod
- Veel authentieke humoristische Engelse teksten
- Rijke woordenschat, dicht bij belevingswereld van de leerling
- Extra mogelijkheden voor zelfstandige verwerking door middel van een meegeleverde leerling-cd
- Heldere en gestructureerde toetsingsmogelijkheden, om leeropbrengsten te kunnen meten
- Overhoring mogelijk via www.woordjesleren.nl
- Meegeleverde digitale uitwerkingen zijn geschikt voor gebruik van digitaal schoolbord
- Uitdagende verdiepingsopdrachten voor leerlingen die meer willen.

Methode groep 1, 2 en 3

Methode groep 1, 2 en 3

Stepping Up voor groep 1 en 2 is bestemd voor kleuters die nog volop bezig zijn hun moedertaal te leren. Op dezelfde manier als het Nederlands wordt ook het Engels aangeboden: door veel interactie. De onderwerpen liggen dichtbij het kind. Ze zijn heel concreet zodat er veel gebruikgemaakt kan worden...

Lees meer
Methode groep 4

Methode groep 4

Stepping Up voor groep 4 is bedoeld voor leerlingen die in de voorgaande groepen al met Engels kennis gemaakt hebben. De woorden en zinnetjes zijn daar mondeling aangeleerd. De kinderen kunnen de geleerde woorden nog niet schrijven. Stepping Up voor groep 4 overbrugt deze kloof. Van de woorden die...

Lees meer
Methode groep 5 en 6

Methode groep 5 en 6

Stepping Up 5/6 kan gebruikt worden door leerlingen die nog relatief weinig Engels hebben gehad. De nadruk ligt op woordverwerving. De methode past moderne hedendaagse woordleersstrategieën toe. Per luister- en leesoefening worden maximaal tien nieuwe woorden aangeboden, die in zeven verschille...

Lees meer
Methode groep 7 en 8

Methode groep 7 en 8

Stepping Up voor groep 7 en 8 zorgt voor de betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Naast woordverwerving wordt er ook aandacht geschonken aan elementaire grammatica, waardoor leerlingen meer grip krijgen op de taal. Dit resulteert in nauwkeuriger en trefzekerder taaluitingen, met als gevo...

Lees meer