Methode groep 4

Methode groep 4

Stepping Up voor groep 4 is bedoeld voor leerlingen die in de voorgaande groepen al met Engels kennis gemaakt hebben. De woorden en zinnetjes zijn daar mondeling aangeleerd.
De kinderen kunnen de geleerde woorden nog niet schrijven. Stepping Up voor groep 4 overbrugt deze kloof. Van de woorden die de kinderen kennen, zijn aansprekende, eenvoudige verhaaltjes gemaakt die met de cd meegelezen kunnen worden.
Naast het activeren van de al bekende woorden, leren de kinderen per hoofdstuk drie nieuwe begrippen. In de verhaaltjes wordt niet alleen rekening gehouden met het leesniveau van de kinderen, maar ook met hun belevingswereld.. Het boekje bestaat uit 20 hoofdstukken.
In de ene week wordt het verhaaltje behandeld en in de week daarop worden de verwerkingsopdrachten uit het werkboek gemaakt.

Exemplaren

Direct doen:

We zijn heel positief over Stepping Up: Leuke onderwerpen, leuke platen en foto’s erbij. Het geheel toont rustig en dat vinden we erg fijn. Kinderen krijgen al genoeg prikkels (...)