Methode groep 7 en 8

Methode groep 7 en 8

Stepping Up voor groep 7 en 8 zorgt voor de betere voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Naast woordverwerving wordt er ook aandacht geschonken aan elementaire grammatica, waardoor leerlingen meer grip krijgen op de taal. Dit resulteert in nauwkeuriger en trefzekerder taaluitingen, met als gevolg hogere Cito- en Anglia-scores. Door vroegtijdig te richten op de vier ERK-vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) hebben leerlingen een stapje voor bij de instaptoets van het voortgezet onderwijs. De speelse didactische benadering staat garant voor een effectieve taalverwerving.

Exemplaren

Direct doen:

Zeer gestructureerde en duidelijke opbouw. De leerkrachten waarderen de ruime aandacht voor woordenschat en grammatica. Een uitstekende voorbereiding op het VO